องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ยินดีต้อนรับ...
​​


​​ 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00010
วันนี้ 00014
วานนี้ 00018
เดือนนี้ 00160
เดือนก่อน 00553
ปีนี้ 01725
ปีก่อน 03683
  • จดหมายข่าว
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  - 30 ส.ค. 2565(ดู 178) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ - 26 ส.ค. 2565(ดู 193) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป - 24 มิ.ย. 2565(ดู 209) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - 8 มิ.ย. 2565(ดู 240) 
  รับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกร้อน (อถล.)องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า - 7 ก.พ. 2561(ดู 485) 
  รับโอนย้ายเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ชำนาญงาน - 30 พ.ย. 542(ดู 457) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2567) - 2 เม.ย. 2567(ดู 7) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2566) - 3 ม.ค. 2567(ดู 51) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2566) - 3 ต.ค. 2566(ดู 48) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2566 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566) - 3 ก.ค. 2566(ดู 89) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2566 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2566) - 4 เม.ย. 2566(ดู 143) 
  ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ของหน่วยงานภายใต้สังกัด ประจำปี 2565 จำนวน 3 รายการ (5 รหัส) - 6 ก.พ. 2566(ดู 183) 
  ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2565 จำนวน 4 รายการ (5 รหัส)  - 4 ม.ค. 2566(ดู 127) 
  ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนขี หมู่ที่ 6 - 18 มี.ค. 2567(ดู 11) 
  ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง สำหรับการจ้า่งโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 - 12 มี.ค. 2567(ดู 14) 
  ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองปิง หมู่ที่ 2 - 1 มี.ค. 2567(ดู 19) 
  การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านพระเจ้า หมู่ที่ 8 - 1 มี.ค. 2567(ดู 18) 
  ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการขยายถนนดินพร้อมลงลูกรัง บ้านพระเจ้า - 5 ก.พ. 2567(ดู 24) 
  การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำท่อเต็มพร้อมบ่อพัก บ้านศรีมหาธาตุ หมู่ที่ 12 - 15 ม.ค. 2567(ดู 33) 
  ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงพิกุลใต้ หมู่ที่ 11 - 12 ก.ย. 2566(ดู 85) 
  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-02
  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-03-27
  จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนขี หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-03-25
  จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนขี หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-03-22
  จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนขี หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-03-22
  จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงบัง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-03-22
  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-03-12

ภาพกิจกรรม

อบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และสมาชิกสภา อบต.พระเจ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ดู 12)

นายก อบต.พระเจ้า ร่วมประชุม กต.ตร (ดู 20)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (ดู 19)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

วันดินโลก (ดู 36)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 478)

ดาวน์โหลดใหม่

  สรุปแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : [11 เม.ย. 2567]
  O17 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำปี 2566 : [11 เม.ย. 2567]
  O14 รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี 2567 : [11 เม.ย. 2567]
  o 31 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2566 : [10 เม.ย. 2567]
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี 2567 : [10 เม.ย. 2567]
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ : [1 เม.ย. 2567]
  รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา : [1 เม.ย. 2567]
  รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy : [1 เม.ย. 2567]
  รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา : [1 เม.ย. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร