องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ยินดีต้อนรับ...
​​


​​ 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00005
วันนี้ 00013
วานนี้ 00013
เดือนนี้ 00169
เดือนก่อน 00229
ปีนี้ 02583
ปีก่อน 03683
  • จดหมายข่าว
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  เรื่อง ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๗ - 26 มิ.ย. 2567(ดู 16) 
  เรื่อง กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก - 24 มิ.ย. 2567(ดู 52) 
  กำหนดการออกปฏิบัติงาน โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2567  - 19 มิ.ย. 2567(ดู 26) 
  แผนยุทธศาสตร์ด้านการจัดนวัตกรรม พ.ศ.2566-2570 และแผนปฏิบัติการประจำปีด้านการจัดนวัตกรรม - 13 มิ.ย. 2567(ดู 33) 
  ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 30 พ.ค. 2567(ดู 38) 
  ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป - 28 พ.ค. 2567(ดู 41) 
  ประกาศการจำหน่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ประจำปี 2566 จำนวน 2 รายการ (2 รหัส) - 17 พ.ค. 2567(ดู 62) 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  - 30 ส.ค. 2565(ดู 229) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ - 26 ส.ค. 2565(ดู 233) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป - 24 มิ.ย. 2565(ดู 263) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - 8 มิ.ย. 2565(ดู 320) 
  รับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกร้อน (อถล.)องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า - 7 ก.พ. 2561(ดู 567) 
  รับโอนย้ายเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ชำนาญงาน - 30 พ.ย. 542(ดู 522) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2567 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2567) - 2 ก.ค. 2567(ดู 15) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2567) - 2 เม.ย. 2567(ดู 72) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2566) - 3 ม.ค. 2567(ดู 119) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2566) - 3 ต.ค. 2566(ดู 96) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2566 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566) - 3 ก.ค. 2566(ดู 138) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2566 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2566) - 4 เม.ย. 2566(ดู 187) 
  ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ของหน่วยงานภายใต้สังกัด ประจำปี 2565 จำนวน 3 รายการ (5 รหัส) - 6 ก.พ. 2566(ดู 253) 
  ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อผ่าซีก บ้านดงพิกุลใต้ หมู่ที่ 11  - 27 มิ.ย. 2567(ดู 13) 
  ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อผ่าซีก บ้านดงพิกุล หมู่ที่ 5  - 26 มิ.ย. 2567(ดู 21) 
  ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 - 12 ภายในตำบลพระเจ้า - 10 มิ.ย. 2567(ดู 20) 
  ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับการจ้างโครงการขุดคลองน้ำเพื่อการเกษตร บ้านพระเจ้า หมู่ที่ 9 - 13 พ.ค. 2567(ดู 47) 
  ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงวางท่อเมนต์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ 10  - 13 พ.ค. 2567(ดู 54) 
  ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการขยายถนนดินพร้อมลงลูกรัง บ้านป่าสุ่มน้อย หมู่ที่ 3 - 7 พ.ค. 2567(ดู 45) 
  ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนดิน บ้านดงพิกุลใต้ หมู่ที่ 11 - 7 พ.ค. 2567(ดู 45) 
  ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ตำบลพระเจ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-07-15
  ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-07-12
  ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-07-08
  จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อผ่าซีก บ้านดงพิกุลใต้ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-07-08
  ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-07-10
  จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อผ่าซีก บ้านดงพิกุล หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-07-02
  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-27

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันไหว้ครู ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ประจำปีการศึกษา 2567 (ดู 37)

ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (ดู 54)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (ดู 78)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

วันดินโลก (ดู 82)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 557)

ดาวน์โหลดใหม่

  ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ตำบลพระเจ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 9 รายการ : [15 ก.ค. 2567]
  ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ : [12 ก.ค. 2567]
  ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน 7 รายการ : [10 ก.ค. 2567]
  จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อผ่าซีก บ้านดงพิกุล หมู่ที่ 5 : [8 ก.ค. 2567]
  ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 19 รายการ : [8 ก.ค. 2567]
  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 : [21 มิ.ย. 2567]
  จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1-12 ภายในตำบลภายในตำบลพระเจ้าพระเจ้า : [18 มิ.ย. 2567]
  ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567 : [30 พ.ค. 2567]
  ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผน ป.ป.ท. อบต.พระเจ้า 2566-2570 : [28 พ.ค. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร