องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ยินดีต้อนรับ...
​​


​​ 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00012
วันนี้ 00001
วานนี้ 00009
เดือนนี้ 00195
เดือนก่อน 00360
ปีนี้ 02120
ปีก่อน 03683
  • จดหมายข่าว
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  - 30 ส.ค. 2565(ดู 195) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ - 26 ส.ค. 2565(ดู 203) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป - 24 มิ.ย. 2565(ดู 222) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - 8 มิ.ย. 2565(ดู 258) 
  รับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกร้อน (อถล.)องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า - 7 ก.พ. 2561(ดู 500) 
  รับโอนย้ายเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ชำนาญงาน - 30 พ.ย. 542(ดู 471) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2567) - 2 เม.ย. 2567(ดู 26) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2566) - 3 ม.ค. 2567(ดู 64) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2566) - 3 ต.ค. 2566(ดู 63) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2566 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566) - 3 ก.ค. 2566(ดู 103) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2566 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2566) - 4 เม.ย. 2566(ดู 152) 
  ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ของหน่วยงานภายใต้สังกัด ประจำปี 2565 จำนวน 3 รายการ (5 รหัส) - 6 ก.พ. 2566(ดู 203) 
  ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2565 จำนวน 4 รายการ (5 รหัส)  - 4 ม.ค. 2566(ดู 153) 
  ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับการจ้างโครงการขุดคลองน้ำเพื่อการเกษตร บ้านพระเจ้า หมู่ที่ 9 - 13 พ.ค. 2567(ดู 7) 
  ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงวางท่อเมนต์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ 10  - 13 พ.ค. 2567(ดู 6) 
  ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการขยายถนนดินพร้อมลงลูกรัง บ้านป่าสุ่มน้อย หมู่ที่ 3 - 7 พ.ค. 2567(ดู 10) 
  ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนดิน บ้านดงพิกุลใต้ หมู่ที่ 11 - 7 พ.ค. 2567(ดู 8) 
  ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนขี หมู่ที่ 6 - 18 มี.ค. 2567(ดู 31) 
  ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง สำหรับการจ้า่งโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 - 12 มี.ค. 2567(ดู 34) 
  ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองปิง หมู่ที่ 2 - 1 มี.ค. 2567(ดู 41) 
  จ้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนดิน บ้านดงพิกุลใต้ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-20
  จ้างโครงการขุดคลองน้ำเพื่อการเกษตร บ้านพระเจ้า หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-21
  จ้างโครงการขยายถนนดินพร้อมลงลูกรัง บ้านป่าสุ่มน้อย หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-17
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-14
  ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-25
  จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-24
  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-18

ภาพกิจกรรม

อบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และสมาชิกสภา อบต.พระเจ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ดู 34)

นายก อบต.พระเจ้า ร่วมประชุม กต.ตร (ดู 41)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (ดู 45)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

วันดินโลก (ดู 53)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 500)

ดาวน์โหลดใหม่

  จ้างโครงการขยายถนนดินพร้อมลงลูกรัง บ้านป่าสุ่มน้อย หมู่ที่ 3 : [20 พ.ค. 2567]
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) : [14 พ.ค. 2567]
  คู่มือประชาชน การขอสำเนาเอกสาร : [30 เม.ย. 2567]
  คู่มือประชาชน การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ : [30 เม.ย. 2567]
  คู่มือประชาชน การขอจดทะเบียนพาณิชย์นิติบุคคล (จัดตั้งใหม่) : [30 เม.ย. 2567]
  คู่มือประชาชน การขอจดทะเบียนพาณิชย์บุคคลธรรมดา (จัดตั้งใหม่) : [30 เม.ย. 2567]
  คู่มือประชาชน การขอใช้น้ำประปา : [30 เม.ย. 2567]
  คู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ : [30 เม.ย. 2567]
  คู่มือประชาชน การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ : [30 เม.ย. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร