องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

Phrachao Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 15

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กันยายน 2566 (แบบ สขร.1)   2 ต.ค. 2566 1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน สิงหาคม 2566 (แบบ สขร.1)   1 ก.ย. 2566 1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กรกฎาคม 2566 (แบบ สขร.1)   3 ส.ค. 2566 1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2566 (แบบ สขร.1)   3 ก.ค. 2566 1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2566 (แบบ สขร.1)   1 มิ.ย. 2566 1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2566 (แบบ สขร.1)   1 พ.ค. 2566 1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2566 (แบบ สขร.1)   4 เม.ย. 2566 83
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (แบบ สขร.1)   1 มี.ค. 2566 85
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2566 (แบบ สขร.1)   1 ก.พ. 2566 83
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2565 (แบบ สขร.1)   3 ม.ค. 2566 81
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 (แบบ สขร.1)   1 ธ.ค. 2565 88
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2565 (แบบ สขร.1)   1 พ.ย. 2565 85
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กันยายน 2565 (แบบ สขร.1)   3 ต.ค. 2565 73
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน สิงหาคม 2565 (แบบ สขร.1)   1 ก.ย. 2565 78
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กรกฎาคม 2565 (แบบ สขร.1)   8 ส.ค. 2565 79
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2565 (แบบ สขร.1)   1 ก.ค. 2565 74
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2565 (แบบ สขร.1)   1 มิ.ย. 2565 75
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2565 (แบบ สขร.1)   10 พ.ค. 2565 75
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2565 (แบบ สขร.1)   1 เม.ย. 2565 129
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (แบบ สขร.1)   1 มี.ค. 2565 131
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2565 (แบบ สขร.1)   1 ก.พ. 2565 131
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2564 (แบบ สขร.1)   9 ม.ค. 2565 123
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 (แบบ สขร.1)   1 ธ.ค. 2564 122
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2564 (แบบ สขร.1)   1 พ.ย. 2564 119