องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

Phrachao Subdistrict Administrative Organization

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 17

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พศ2567   19 ก.ย. 2566 96
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 และหนังสือประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติประจำปี2567   19 ก.ย. 2566 86
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พศ2566   19 ก.ย. 2565 70
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ อบต.พระเจ้า   21 เม.ย. 2565 160
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 สำนักปลัด   3 เม.ย. 2565 125
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 กองคลัง   3 เม.ย. 2565 117
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 กองช่าง   3 เม.ย. 2565 122
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 กองการศึกษา   3 เม.ย. 2565 111
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 กองสวัสดิการสังคม   3 เม.ย. 2565 112
โครงการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จย่าต้ายภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 2   17 ส.ค. 2564 145
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พศ2562   17 ก.ย. 2562 67