องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

Phrachao Subdistrict Administrative Organization

บันทึกการประชุมสภาฯ


ออนไลน์ : 13

บันทึกการประชุมสภาฯ วันที่ โหลด
บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ ที่ 4-2566   15 ธ.ค. 2566 35
ขอเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่3/2566   5 มิ.ย. 2566 85
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่3/2566   5 มิ.ย. 2566 77
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่2/2566   10 พ.ค. 2566 74
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสมัยสามัญสมัยที่4/2566   9 พ.ค. 2566 92
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่2/2566   27 เม.ย. 2566 84
ขอเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่2ครั้งที่2/2566   27 เม.ย. 2566 78
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่1/2566   19 เม.ย. 2566 96
ขอเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่2/2566   18 เม.ย. 2566 80
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่2/2566   12 เม.ย. 2566 79
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกประจำปี2566   21 มี.ค. 2566 104
ขอเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่1/2566   16 มี.ค. 2566 80
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่1/2566   16 มี.ค. 2566 89
ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี2566   15 ก.พ. 2566 79
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่4/2565   15 ก.พ. 2566 87
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกประจำปี2566   6 ก.พ. 2566 78
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสมัยสามัญสมัยแรกประจำปี2566   6 ก.พ. 2566 92
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกปี2566   25 ม.ค. 2566 79
รายงานการประชุมสภาฯ/ประกาศสภา อบต.พระเจ้า สมัยสามัญที่2/2565   29 ธ.ค. 2565 99
รายงานการประชุมสภาฯ/ประกาศสภา อบต.พระเจ้า สมัยวิสามัญที่2/2565   29 ธ.ค. 2565 104
รายงานการประชุมสภาฯ/ประกาศสภา อบต.พระเจ้า สมัยวิสามัญที่3/2565   29 ธ.ค. 2565 106
รายงานการประชุมสภาฯ/ประกาศสภา อบต.พระเจ้า สมัยสามัญ ที่3 /2565   29 ธ.ค. 2565 110
รายงานการประชุมสภาฯ/ประกาศสภา อบต.พระเจ้า สมัยสมัญที่3/2565   29 ธ.ค. 2565 106
รายงานการประชุมสภาฯ/ประกาศสภา อบต.พระเจ้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ที่4/2565   29 ธ.ค. 2565 107
ประชาสัมพันธ์รายงานประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่2/2565และสมัยวิสามัญสมัยที่4/2565   28 ธ.ค. 2565 95
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่4/2565   7 ธ.ค. 2565 89
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสมัยสามัญสมัยที่4/2565   7 ธ.ค. 2565 91
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่4/2565   28 พ.ย. 2565 80
แปรญัตติข้อบัญญัติ 2566   12 ส.ค. 2565 382
เรียกประชุมสภา   25 ก.ค. 2565 88