องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

Phrachao Subdistrict Administrative Organization

หน่วยงานตรวจสอบภายใน


ออนไลน์ : 10

หน่วยงานตรวจสอบภายใน วันที่ โหลด
กฏบัตรการตรตวจสอบภายใน อบต.พระเจ้า   20 เม.ย. 2565 81
คำสั้งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของตรวจสอบภายใน   7 เม.ย. 2565 82