องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

Phrachao Subdistrict Administrative Organization

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


ออนไลน์ : 5

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต วันที่ โหลด
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผน ป.ป.ท. อบต.พระเจ้า 2566-2570   28 พ.ค. 2567 28
รายงานการขับเคลื่อนแผน ป.ป.ท.2567 รอบ 6 เดือน ในการประชุมสภาสามัญ ที่ 2-2567   28 พ.ค. 2567 23
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ป.ป.ท.2566 รอบ 12 เดือน   28 พ.ค. 2567 24
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (2566-2570)   29 เม.ย. 2567 27
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2567 ของ อบต.พระเจ้า   29 เม.ย. 2567 24
รายงานผลตามแผน ป.ป.ท.2566 รอบ 6 เดือน   30 มี.ค. 2566 117
รายงานผลการดำเนินการตามแผน ป.ป.ท.2565 รอบ 12 เดือน   6 ต.ค. 2565 140
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน   5 เม.ย. 2565 155
รายงานการผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564   5 เม.ย. 2565 137
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า   15 มี.ค. 2565 167
นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้สินบน   22 เม.ย. 2564 301
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า   16 เม.ย. 2564 233
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อปท.ระยะที่ ๓ ฉบับที่ ๒ ๖๒-๖๔   10 มิ.ย. 2562 226
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)   31 ต.ค. 2561 225