องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

Phrachao Subdistrict Administrative Organization

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


ออนไลน์ : 8

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต วันที่ โหลด
รายงานผลตามแผน ป.ป.ท.2566 รอบ 6 เดือน   30 มี.ค. 2566 96
รายงานผลการดำเนินการตามแผน ป.ป.ท.2565 รอบ 12 เดือน   6 ต.ค. 2565 120
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (2566-2570)   15 ก.ย. 2565 168
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน   5 เม.ย. 2565 138
รายงานการผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564   5 เม.ย. 2565 121
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า   15 มี.ค. 2565 149
นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้สินบน   22 เม.ย. 2564 276
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า   16 เม.ย. 2564 209
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อปท.ระยะที่ ๓ ฉบับที่ ๒ ๖๒-๖๔   10 มิ.ย. 2562 208
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)   31 ต.ค. 2561 203