องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

Phrachao Subdistrict Administrative Organization

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 2567   12 มี.ค. 2567 19
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน-อบต-พระเจ้า 2567   8 มี.ค. 2567 24
คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ สำหรับเจ้าพนักงานธุรการ   8 มี.ค. 2567 16
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ งานขอรับเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   5 มี.ค. 2567 25
คู่มือการปฏิบัติงานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   1 มี.ค. 2567 24
o14 คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   28 เม.ย. 2566 120
คู่มือแนวทางการจัดการนำมันจากบ่อดักไขมันและการนำไปใช้ประโยชน์สำหรับชุมชน   9 ส.ค. 2565 183
คู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐานประปาของ อปท.   3 ส.ค. 2565 123
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเงินอุดหนุน 2565   30 มี.ค. 2565 119
คู่มือการใช้งานในการบันทึกข้อมูลระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียน อปท. (ELE)   30 มี.ค. 2565 131
คู่มือสำหรับการใช้งาน อปท. โครงการปรับปรุงข้อมูลกลาง   30 มี.ค. 2565 112
คู่มือระเบียบหนังสือสั่งการและหนังสือตอบข้อหารือ พ.ศ.2563-2564   30 มี.ค. 2565 113
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2565   27 มี.ค. 2565 115
คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   23 มี.ค. 2565 124
มาตรการประหยัดพลังงานภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔   7 มิ.ย. 2564 101
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ องค์การบริหารส่วนตำบล   3 ธ.ค. 2563 241
คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำหรับดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน (ฉบับปรุงปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)   7 มิ.ย. 2562 222
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า   3 ธ.ค. 2561 217
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า   21 มิ.ย. 2561 183
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า   20 มิ.ย. 2560 173