องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

Phrachao Subdistrict Administrative Organization

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม : องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 19

หัวข้อกิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม วันที่ ผู้ชม
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

ความหมายและสัญลักษณ์ของ อถล.  อถล. เป็นการรวมกลุ่มของประชาชนในท้องถิ่นที่มีจิตอาสาในการช่.....

1 มี.ค. 2567 18