องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

Phrachao Subdistrict Administrative Organization

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 9

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
รายงานการติดตามแผนและการใช้จ่ายงบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน   1 เม.ย. 2567 5
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 1 ตุลาคม-31 มีนาคม 2566   28 เม.ย. 2566 69
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน 2565 รอบ 6 เดือน   21 เม.ย. 2565 132