องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

Phrachao Subdistrict Administrative Organization

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


ออนไลน์ : 10

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร วันที่ โหลด
ประกาศ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 2567   18 มี.ค. 2567 15
นโยบายไม่รับของขวัญฯ จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)   18 มี.ค. 2567 13
No Gift Policy 2567   2 ม.ค. 2567 8
o31 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 2566   14 เม.ย. 2566 86
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต 2565   6 ต.ค. 2565 118
เจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม 2565   6 ต.ค. 2565 109
นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบติหน้าที่ (No Gift Policy)   30 มี.ค. 2565 131
ประกาศฯเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน   17 มี.ค. 2565 141
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอรัปชั่น   27 พ.ค. 2562 205
ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า   26 พ.ย. 2561 171