องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

Phrachao Subdistrict Administrative Organization

คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายวิชิต ธานีวรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
เบอร์โทร : 081-975-6357


นายสมพงษ์ ทิพโชติ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
เบอร์โทร : 091-705-3916


นางสาวพรสุข จตุพรม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
เบอร์โทร : 096-557-1509


นายมานิตย์ ดาแก้ว
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
เบอร์โทร : 061-131-4499