องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

Phrachao Subdistrict Administrative Organization

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


ออนไลน์ : 5

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ วันที่ โหลด
สรุปแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   11 เม.ย. 2567 47
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2567   2 ต.ค. 2566 15
ประกาศยกเว้นการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างกรณีไม่มีการจัดจ้างเกิน 5 แสนบาท   2 ต.ค. 2566 19
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กองสวัสดิการสังคม   25 ก.ย. 2566 24
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กองช่าง   22 ก.ย. 2566 24
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักปลัด   22 ก.ย. 2566 26
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กองคลัง   19 ก.ย. 2566 30
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 หน่วยงานตรวจสอบภายใน   19 ก.ย. 2566 26
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กองการศึกษาฯ   19 ก.ย. 2566 32
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   13 ธ.ค. 2565 115
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองสวัสดิการสังคม   18 ต.ค. 2564 118
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองช่าง   11 ต.ค. 2564 129
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองการศึกษาฯ   6 ต.ค. 2564 127
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองคลัง   4 ต.ค. 2564 129
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักปลัด   4 ต.ค. 2564 130
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563   22 เม.ย. 2564 213
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   21 ต.ค. 2563 123
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กองคลัง   8 ต.ค. 2563 136
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กองช่าง   7 ต.ค. 2563 120
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กองสวัสดิการสังคม   7 ต.ค. 2563 121
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานปลัด   6 ต.ค. 2563 122
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กองการศึกษาฯ   3 ต.ค. 2563 125