องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

Phrachao Subdistrict Administrative Organization

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


ออนไลน์ : 8

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ วันที่ โหลด
สรุปแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   11 เม.ย. 2567 3
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กองสวัสดิการสังคม   25 ก.ย. 2566 0
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กองช่าง   22 ก.ย. 2566 0
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักปลัด   22 ก.ย. 2566 0
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กองคลัง   19 ก.ย. 2566 1
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 หน่วยงานตรวจสอบภายใน   19 ก.ย. 2566 0
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กองการศึกษาฯ   19 ก.ย. 2566 1
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   13 ธ.ค. 2565 102
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองสวัสดิการสังคม   18 ต.ค. 2564 106
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองช่าง   11 ต.ค. 2564 117
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองการศึกษาฯ   6 ต.ค. 2564 117
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองคลัง   4 ต.ค. 2564 115
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักปลัด   4 ต.ค. 2564 119
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563   22 เม.ย. 2564 205
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   21 ต.ค. 2563 108
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กองคลัง   8 ต.ค. 2563 126
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กองช่าง   7 ต.ค. 2563 109
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กองสวัสดิการสังคม   7 ต.ค. 2563 110
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานปลัด   6 ต.ค. 2563 103
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กองการศึกษาฯ   3 ต.ค. 2563 111