องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

Phrachao Subdistrict Administrative Organization

ติดต่อ


ออนไลน์ : 5

ที่อยู่ : สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
หมู่ที่ 9 ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000


เว็ปไซต์ : www.phrachao.go.th

โทรศัพท์  043-654024-5
โทรสาร  043-654024-5​
View : 2279