องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

Phrachao Subdistrict Administrative Organization

รับโอนย้ายเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ชำนาญงาน


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: รับโอนย้ายเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ชำนาญงาน

รับโอนย้ายเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ชำนาญงาน
เปิดไฟล์
โพสโดย : วิญญู   วันที่ : 30 พฤศจิกายน 542   View : 457
ข่าวรับสมัคร
รับโอนย้ายเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ชำนาญงาน  (ดู 457)
รับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกร้อน (อถล.)องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า  (ดู 485)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  (ดู 240)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  (ดู 209)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  (ดู 193)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ   (ดู 177)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :