องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

Phrachao Subdistrict Administrative Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 5

กิจกรรมวันไหว้ครู ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ประจำปีการศึกษา 2567

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567  ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า  ณ วันที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2567... วันที่ 27 มิ.ย. 2567 (ดูู 37)

ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า วันที่  7 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2567  ... วันที่ 7 มิ.ย. 2567 (ดูู 54)

อบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และสมาชิกสภา อบต.พระเจ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 นายวิชิต ธานีวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า โดยอบรมออนไลน์ผ่านระบบเฟซบุ..... วันที่ 27 มี.ค. 2567 (ดูู 92)

นายก อบต.พระเจ้า ร่วมประชุม กต.ตร

นายวิชิต ธานีวรรณ นายองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ได้ร่วมประชุม กต.ตร. ที่สภ.เชียงขวัญ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ... วันที่ 14 ก.พ. 2567 (ดูู 105)

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี พ.ศ.2567

 นายอนุชา แก้วกาหลง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ได้เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อกำหนดสมัยประชุมสภาประจำปี พ.ศ. 2567 และสมัยแรกของปี พ.ศ.2568 โดยมี นายวิชิต ธานีวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า และคณะผู้บริหาร่วมรับฟัง... วันที่ 9 ก.พ. 2567 (ดูู 79)

ประชุมประชาคมสมาชิกผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 7

นายวิชิต ธานีวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ได้นำทีมผู้บริหาร/คณะทำงานนิเทศประปาหมู่บ้าน อบต.พระเจ้า โดยมี นายสมพงษ์ ทิพโชติ รองนายก อบต.พระเจ้า นายมานิตย์ ดาแก้ว เลขานุการนายก  นางธัญมน ถิ่นน้อย รองปลัด อบต.พระเจ้า นายนพรัตน์ เสริมเหลา และเจ้าหน้าที่หลายคน ออกประชุมประชาคมสมาชิกผู้ใช้น้..... วันที่ 6 ก.พ. 2567 (ดูู 60)

ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเสนอความคิดเห็นการออกข้อบัญญํติฯ การเผาซากฯในสถานที่ที่กำหนดเป็นความผิด

นายวิชิต ธานีวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบติการเพื่อเสนอความเห็นการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า เรื่อง การควบคุมการถอดแยกและการเผาซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในสถานที่ที่กำหนดเป็นความผิด พ.ศ.2567 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย คณะทำง..... วันที่ 5 ก.พ. 2567 (ดูู 55)

งานประเพณีบุญคูณลาน สืบสานประเพณี ของดีเชียงขวัญ ประจำปี 2567

งานประเพณีบุญคูณลาน สืบสานประเพณี ของดีเชียงขวัญ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2567 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ ... วันที่ 19 ม.ค. 2567 (ดูู 216)

โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ... วันที่ 15 ม.ค. 2567 (ดูู 161)

โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

รายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน องค์การนบริหารส่วนตำบลพระเจ้า... วันที่ 26 ต.ค. 2566 (ดูู 76)

กิจกรรมกิจอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์วัดใหญ่ศรีมหาธาตุ

กิจกรรมกิจอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์วัดใหญ่ศรีมหาธาตุ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฏ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 18 ตุลาคม 2566... วันที่ 18 ต.ค. 2566 (ดูู 117)

โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน วันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า... วันที่ 18 ส.ค. 2566 (ดูู 216)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า น้อมนำพุทธบูชาถวายเทียนวันเข้าพรรษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า น้อมนำพุทธบูชาถวายเทียนวันเข้าพรรษา ณ วัดเหนือ หมู่ที่ 9 บ้านพระเจ้า  ... วันที่ 8 ส.ค. 2566 (ดูู 75)

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ28กรกฏาคม2566

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ28กรกฏาคม2566... วันที่ 28 ก.ค. 2566 (ดูู 63)

1 อปท.1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้าได้จัดทำโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อส่งเสริมเป็นแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเกี่ยวกับสรรพคุณ และการใช้ประโยชน์ของพืชพรรณสมุนไพร , ส่งเสริมให้เด็ก เยาวช..... วันที่ 28 ก.ค. 2566 (ดูู 17)

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ “ในจังหวัดร้อยเอ็ด”

คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ได้จัดทำโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ “ในจังหวัดร้อยเอ็ด” ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้จากแห..... วันที่ 27 ก.ค. 2566 (ดูู 193)

เดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า นำโดย นายวิชิต ธานีวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า พร้อมด้วย นายสมพงษ์ ทิพโชติ รองนายกฯ นางสาวพรสุข จตุพรม รองนายกฯ นายอนุชา แก้วกาหลง ประธานสภาฯ และนางนวลหงษ์ อุทธิสินธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ร่วมกับ นายนิวัฒน์ แก้วกาหลง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้นำข้าราช..... วันที่ 26 มิ.ย. 2566 (ดูู 93)

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา วัดใหญ่ศรีมหาธาตุ

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา วัดใหญ่ศรีมหาธาตุ... วันที่ 18 พ.ค. 2566 (ดูู 106)

พิธีมอบวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีมอบวุฒิบัตร "ชื่นชมความสำเร็จ" ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า... วันที่ 31 มี.ค. 2566 (ดูู 75)

กิจกรรมจิตอาสาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วัันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

กิจกรรมจิตอาสาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วัันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566  ณ. วัดใหญ่ศรีมหาธาตุ ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จัังหวัดร้อยเอ็ดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ร่วมกัับหัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทุกแห่ง และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง  ... วันที่ 15 ก.พ. 2566 (ดูู 128)