องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

Phrachao Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


ออนไลน์ : 13

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน ครึ่งปีหลังและรายงานผลบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   14 พ.ย. 2566 19
บริบทด้านทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า   14 พ.ย. 2566 13
รายงานผลการดำเนินงานการบริหารงานบุคคลประจำปี 2565 o26   29 เม.ย. 2566 87
o26 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพและการปฏิบัติงาน 2566   19 เม.ย. 2566 98
o26 รายงานการดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2565   24 พ.ย. 2565 152
o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564   21 เม.ย. 2565 131
รายงานผลการดำเนินการบริหารงานบุคคล รอบ 6 เดือน   5 เม.ย. 2565 123
รายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล รอบ6เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   1 เม.ย. 2565 146
รายงานผลการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   29 ธ.ค. 2564 172
รายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   1 ต.ค. 2564 156
การประเมินตนเองบริการสาธารณะฯ ประจำปี ๒๕๖๑   11 ก.ค. 2562 190