องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

Phrachao Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 14

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน   29 มี.ค. 2567 8
รายงานการดำเนินการตามแผน ป.ป.ท.2566 รอบ 12 เดือน   9 ต.ค. 2566 14
รายงานผลการดำเนินการตามแผน ป.ป.ท.ประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน   6 ต.ค. 2565 118
รายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน   20 มิ.ย. 2565 114
o41 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 อบต.พระเจ้า   21 เม.ย. 2565 132
o41 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ป.ป.ท.รอบ 12 เดือน พ.ศ.2564   5 เม.ย. 2565 108
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   15 มี.ค. 2565 134
รายงานผลการประเมินแผนป้องกันการทุจริตฯ2564 รอบ 6 เดือน   7 พ.ค. 2564 176
ผลคะแนน SAR   7 พ.ค. 2564 142
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า เรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๒   3 ธ.ค. 2562 220
สรุปแผนการปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและแบบประเมินตนเอง   7 พ.ค. 2562 207