องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

Phrachao Subdistrict Administrative Organization

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 13

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2567   28 มี.ค. 2567 12
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 2566   29 เม.ย. 2566 82
o 33 สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่   29 เม.ย. 2566 76
o39 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น   24 เม.ย. 2566 78
o40 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนคุณธรรมและจริยธรรม 2566   21 เม.ย. 2566 79
o40 แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts 2566   21 เม.ย. 2566 81
คู่มือกรอบแนวทางปฏิบัติ ข้อที่ควรกระทำหรือไม่ควรกระทำ   16 ก.พ. 2566 86
o39 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนตำบลพระเจ้า   16 ก.พ. 2566 89
o39 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น   16 ก.พ. 2566 87
คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล   16 ก.พ. 2566 89
รายงานผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบ 2565   20 ก.ย. 2565 72
การคัดเลือกบุคคลต้นแบบภายใน ภายนอก และหน่วยงานต้นแบบ 2564   13 ก.ย. 2565 99
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 2565   9 เม.ย. 2565 143
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า 2565   10 มี.ค. 2565 140
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   21 ก.ย. 2561 265