องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

Phrachao Subdistrict Administrative Organization

อบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และสมาชิกสภา อบต.พระเจ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


ออนไลน์ : 7

Gallery :: อบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และสมาชิกสภา อบต.พระเจ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 นายวิชิต ธานีวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า โดยอบรมออนไลน์ผ่านระบบเฟซบุ๊ก ไลฟ์
วันที่ : 27 มีนาคม 2567   View : 12