องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

Phrachao Subdistrict Administrative Organization

พบปัญหา?แจ้งได้ง่ายนิดเดียว


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: พบปัญหา?แจ้งได้ง่ายนิดเดียว

เพียงสแกน QR Code Line ตามภาพนี้ ก็สามารถแจ้ง 14 ปัญหาให้ อบต.พระเจ้า ดำเนินการได้ทันที
โพสโดย : เกษศิริ ปรินทอง   วันที่ : 12 มีนาคม 2567   View : 15
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า  (ดู 310)
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  (ดู 330)
แผนภูมิโครงสร้างแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี  (ดู 294)
การขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า  (ดู 327)
ปะกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563  (ดู 316)
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า  (ดู 305)
สถานะการดำเนินงานของปีงบประมาณ พศ.2562  (ดู 302)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :