องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

Phrachao Subdistrict Administrative Organization

การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น


ออนไลน์ : 15

หัวข้อ :: การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

อบต.พระเจ้า จัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 15 กุมภาพัน์ 2567 ที่บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 ได้รับความร่วมมือจากผู้นำและประชาคมหมู่บ้านเป็นอย่างดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
โพสโดย : เกษศิริ ปรินทอง   วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567   View : 26
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า  (ดู 310)
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  (ดู 330)
แผนภูมิโครงสร้างแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี  (ดู 294)
การขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า  (ดู 327)
ปะกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563  (ดู 316)
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า  (ดู 305)
สถานะการดำเนินงานของปีงบประมาณ พศ.2562  (ดู 302)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :