องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

Phrachao Subdistrict Administrative Organization

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสนอความเห็นการออกข้อบัญญัติฯ และตอบแบบวัด EIT และ IIT


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสนอความเห็นการออกข้อบัญญัติฯ และตอบแบบวัด EIT และ IIT

ภาพผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสนอความคิดเห็นการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า เรื่อง การควบคุมการถอดแยกและการเผาซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2567 และการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) และตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ประจำปี พ.ศ.2567
โพสโดย : เกษศิริ ปรินทอง   วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567   View : 23
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า  (ดู 310)
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  (ดู 330)
แผนภูมิโครงสร้างแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี  (ดู 294)
การขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า  (ดู 327)
ปะกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563  (ดู 316)
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า  (ดู 305)
สถานะการดำเนินงานของปีงบประมาณ พศ.2562  (ดู 302)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :