องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

Phrachao Subdistrict Administrative Organization

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำท่อเต็มพร้อมบ่อพัก บ้านศรีมหาธาตุ หมู่ที่ 12


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำท่อเต็มพร้อมบ่อพัก บ้านศรีมหาธาตุ หมู่ที่ 12

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำท่อเต็มพร้อมบ่อพัก บ้านศรีมหาธาตุ หมู่ที่ 12
เปิดไฟล์
โพสโดย : สุวรรณา หักขุนทศ   วันที่ : 15 มกราคม 2567   View : 33
ประกาศราคากลาง
การเปิดเผยราคากลาง สำหรับการจ้างเหมาบุคคลตามโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  (ดู 314)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำคอนกรีต บ้านศรีมหาธาตุ หมู่ที่ 12  (ดู 399)
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองน้ำเพื่อการเกษตร บ้านพระเจ้า หมู่ที่ 9  (ดู 374)
ประกาศเปิดเผยราคากลาง การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียน 1/2563  (ดู 307)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปิง หมู่ที่ 2  (ดู 333)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปิง หมู่ที่ 2  (ดู 359)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นตลาดนัดบ้านดงพิกุล หมู่ที่ 5  (ดู 298)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :