องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

Phrachao Subdistrict Administrative Organization

ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงพิกุลใต้ หมู่ที่ 11


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงพิกุลใต้ หมู่ที่ 11

ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงพิกุลใต้ หมู่ที่ 11
เปิดไฟล์
โพสโดย : สุวรรณา หักขุนทศ   วันที่ : 12 กันยายน 2566   View : 85
ประกาศราคากลาง
การเปิดเผยราคากลาง สำหรับการจ้างเหมาบุคคลตามโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  (ดู 314)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำคอนกรีต บ้านศรีมหาธาตุ หมู่ที่ 12  (ดู 399)
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองน้ำเพื่อการเกษตร บ้านพระเจ้า หมู่ที่ 9  (ดู 374)
ประกาศเปิดเผยราคากลาง การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียน 1/2563  (ดู 307)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปิง หมู่ที่ 2  (ดู 333)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปิง หมู่ที่ 2  (ดู 359)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นตลาดนัดบ้านดงพิกุล หมู่ที่ 5  (ดู 298)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :